Kouřim.

Nádherné, úžasné, překrásné město, (nechce se mi bádat nad dalšími superlativy), které bylo městem královským a tudíž i jemu z této výsady jasně vyplývalo i právo hrdelní. Jako takové si v místě, dodnes zvaném „Stará Kouřim“, v katastru bývalého hradiště, poblíž tajemného Libušina jezírka postavilo a vztyčilo šibenici s popravištěm. Stalo se tak ve vrcholném středověku a krvavá dramata se zde odehrávala až do roku 1783, kdy bylo městu právo meče odebráno a veškeré popravy se pak vykonávaly v nedaleké Praze. Toto strastiplné místo dodnes připomíná už jen nedaleký rybník, který byl dle pověstí o bludných duších Staré Kouřimi pojmenován Strašík. Z principu práva justice si město samozřejmě vydržovalo i mistra popravčího, který žil a bydlel v kouřimské katovně. Samotné místo, kde stávala šibenice, již dnes není příliš patrné, a dle mých informací, které jsem obdržel z kouřimského muzea, si ani historikové nejsou příliš jistí jeho přesnou polohou. Bude nám tedy muset stačit plošný odhad, protože v době, kdy se ještě na Staré Kouřimi zvesela lámalo a věšelo, stály v dotyčných místech i dva svatostánky, které jsou, bohužel pro nás, dnes již strženy. Zachovala se pouze kaple sv. Víta, ta byla ovšem vystavěna až v době baroka, kdy už město své zloduchy do doby odebrání práva hrdelního mečem moc dlouho netrestalo.

souřadnice místa: 50°0'3.716"N, 14°59'34.029"E

Prameny - tímto děkuji za informace J. Hortvíkovi z Kouřimského muzea

                - Vladimír Rišling -  publikace Kouřim a okolí

Foto - autor, © Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně - http://www.geolab.cz © 1st (2nd ) Military Survey, Section No. xy, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna © Ministerstvo životního prostředí ČR - http://www.env.cz

TOPlist