BOSKOVICE

Počátky města Boskovic datují historikové někdy k začátku 13.století. První písemná zmínka o obci totiž pochází z roku 1222, kdy je v listině Přemysla Otakara I. zmíněno jméno Jimram z Boskovic. Patrně už tehdy stál boskovický hrad a osada pod ním. V patnáctém století, přesněji roce 1484 měly Boskovice, původně jako poddanské městečko svých 12 konšelů, kteří se střídali každé čtyři týdny v úřadě purkmistra. Purkmistr pak předsedal správním a soudním jednáním. K potvrzení svých rozhodnutí užívalo město pečetě se znakem. Boskovické městské právo podléhalo vrchnímu soudu v Brně.  Výsadu >ius gladii< (právo meče) získaly Boskovice již v roce 1255. Popravovalo se tehdy na spravedlnosti, kde stávala zděná, trojboká šibenice. I dnešní, pomístní název na "Šibeniční hůrce" jasně dokládá, co se zde dělo v dobách dávno minulých. Až do roku 1792 Boskovice podléhaly Olomouckému kraji. Později pak byly přesunuty do kraje Brněnského. V roce 1759 bylo prvně v boskovických listinách použito názvu „město Boskovice“. K povýšení na město tedy pravděpodobně došlo někdy za vlády Marie Terezie. Až její syn - Josef II. zřídil v Boskovicích magistrát, nicméně "odměnou" za to městu odňal hrdelní právo.

boskovice

Šibeniční návrší se nalézá západně od města, nedaleko nemocnice nad zahrádkářskou kolonií. Místo je sice přístupné, s jistou dávkou odvahy, zato však vrchol samotný je porostlý neprostupnou změtí šlahounů, náletů a hustých keřů. To vše je propleteno maliním, ostružiním, mladými jehličňany a břízkami v takřka nepropustnou buš. Temeno kopce je sice vcelku rovné a úctyhodných rozměrů - cca 140x200 metrů, nicméně se absolutně nedá blíže prozkoumat. Zčásti slouží majitelům zahrádek jako skládka bioodpadu a zčásti je prostě zhola nemožná jakákoli aktivita bez toho, aby jste nebyli doslova mučeni a škrábáni větvemi a trním. Asi to tak má být a mrtví, kteří zde možná spí svůj věčný spánek nechtějí být rušeni. Jediná přístupová cesta, kterou lze bez zranění dojít až na kopec vede po západní straně, což jsem zjistil vcelku pozdě, až jsem se doslova prodral na dotyčné místo od severu. Krom krmelce a zásypu pro zvěř není kopec ničím výjmečný a zajímavý. Nepodařilo se mi naleznout ani kříž, který by destinoval místo popraviště přesněji. Sice žádný kříž ani podobná konstrukce nejsou v této lokalitě na mapách vyznačeny, nicméně jsem tajně doufal.....ovšem zbytečně. Musí nám tedy postačit fakta a obrázky, které zde předkládám...

INFO: Z historie města Boskovic - správní úřad města Boskovice

Foto: Autor, http://www.mapy.cz/, http://oldmaps.geolab.cz/

souřadnice místa: 49°29'5.707"N, 16°37'59.524"E

TOPlist