Jívová.

Existenci šibenice v Jívové deklaruje jednak zápis v kronice obce a zaměření ve vojenském mapování. Krom informace o šibeničním vrchu poblíž obce ovšem o jinou informaci v kronice nezakopneme. Soudní pravomoc nad Jívovu a stejně tak pro Město Libavá měl olomoucký, krajský hrdelní soud a ke spíše výjmečným popravám do těchto míst posílalo město i svého kata. Obě obce byly součástí obchodní stezky, která tudy procházela jako nejkratší spojnice olomoucka s opavskem. V roce 1568 měl údajně olomoucký kat Toman se svým pacholkem prověřit skutečnost, že jistý pan Bartel Tegel, toho času nebohý, měl obcházet po okolí a strašit lidi. Asi si domyslíme, jak tomu bylo doopravdy.....Šibenice měly charakter spíše výstražný, než plně funkční, protože neexistuje žádný zápis o tom, že by zde probíhalo mučení, potažmo nějaká ta exekuce. V obecní, německy psané kronice není jediná zmínka o mučírně či vězení. Pranýř stával snad někde v prostoru dnešní návsi, tedy v místech mezi kostelem a obecním úřadem a údajně u něj bývali trestem ponižovány cizoložnice. Lze se tudíž právem donmnívat, že pokud zde opravdu zemřel zločinec rukou kata, byla to spíše exekuce výjmečná a měla rozhodně mít charakter zastrašovací pro případné budoucí "ochotníky". Nelze zjistit ani o jakou konstrukci šibenice se jednalo, protože z nedostatku "příležitostí" patrně zchátrala a nebylo-li třeba, neobnovila se už. Jak už uvádím výše - deklarovaná je pouze její existence, která v době vojenského mapování už byla dávno minulostí. Proto bylo uváděno jen strohé - Galgenbg. Stejně jako v nedaleké Libavé. Místo připomíná pouze vztyčený, dřevěný kříž bez jakéhokoli datování. Obec uvádí jeho existenci už ve druhé polovině 18. století, nicméně byl určitě od té doby několikrát rekonstruován. Více informací se nám nedochovalo, ale i tak děkuji paní starostce Malíkové za půjčení kroniky a paní Rotterové za vstřícný přístup a splnění slibu.

Info: obec Jívová a www.jivova.com

Foto: autor, http://www.mapy.cz/ a http://oldmaps.geolab.cz/

souřadnice místa: 49°41'56.362"N, 17°23'8.360"E

TOPlist