Kolínská Spravedlnost

Stranou města Kolína, jihozápadním směrem od dnešního hlavního, vlakového nádraží, stávala kdysi městská šibenice s popravištěm. Naši předkové tomuto místu říkali "Spravedlnost" a "Na spravedlnosti" se tady říká dodnes a dokonce oficiálně. Městské popraviště se nacházelo na návrší, které je v dnešní době již zastavěno rodinnými domy, ale ani tak toto místo neztrácí své kouzlo. Lze opravdu na první pohled poznat, že se jedná o poměrně rozlehlý pahorek, který byl k popravám přímo předurčen. Musel být vidět z dálky a počestný občan se tak mohl cestou do města od západu tomuto místu pohodlně vyhnout. Z kusých informací, které mám od místních jsem se dověděl, že ani na tomto místě, stejně jako na místě bývalé kolínské katovny, není vše zcela v pořádku. V zástavbě, která stojí přímo v místech stržené šibenice už spáchali dva lidé sebevraždu oběšením. Tyto informace jsou veskrze pravdivé a v Kolínském muzeu se ještě prověřuje pár informací souběžných a neméně důležitých. Ilustrační obrázek nám ukazuje poměrně jednoduchou, s největší pravděpodobností dřevěnou konstrukci šibenice. Počátkem 18. století však již město disponovalo šibenicí zděnou, s kruhovým podstavcem  a čtyřmi stojnami, které byly překlenuty dřevěnými ráhny. S největší pravděpodobností - dle tohoto typu šibenice, byla v základu osazena dvířky, která uzavírala dolní prostory celé konstrukce. Zde si pak mohl kat uschovat své náčiní a stejně tak mohly tyto prostory sloužit k pohřbívání popravených. Tyto skutečnosti už odvál vítr minulosti, protože patentem císaře Josefa II se stalo kolínské hrdelní soudnictví minulostí. V dnešní době už Na Spravedlnosti po kolínské šibenici nelze nalézt žádné stopy, které by přesně deklarovaly její polohu.

kolin

Kolínská šibenice - Mollovy sbírky map - Matthaeus Merian 1593 - 1650

TOPlist