Jistebnice.

Obec je už patrně od roku 1348 uváděna jako městečko. Během 15. Století jsou v Jistebnici plně rozvinuty orgány městské správy. Roku 1506 je zde poprvé připomínán rychtář a konšelé a z roku 1536 existuje i první zmínka o purkmistru a r. 1592 dokonce i o funkci primátora. Rozhodování ve vážných sporech však zůstávala rada podřízená vrchnostenskému soudu. Hrdelní soudnictví IV třídy bylo v Jistebnici zrušeno petentem z roku 1765. Zhruba 1000 metrů severovýchodně od náměstí v Jistebnici ční nad městem kopec s plochým, nevýrazným temenem, nazývající se „šibeniční vrch“. V šedesátých letech 18. Století stále ještě označovaný jako „galgenberg“ se symbolem trojboké, zděné šibenice. Červená barva napovídá o zděných konstrukcích. S největší pravděpodobností nestála šibenice na holém vrcholu kopce, ale na výběžku pod ním, tedy na rozhraní listnatého porostu a pole. (cca 300 metrů pod temenem).

jist

Terén s výrazně exponovanou hranou tomu napovídá. Díky vcelku strmému svahu pod ním se tento výběžek dal uplatnit jako výrazná dominanta nad vidlicí cest vedoucích z Jistebnice na východ a severovýchod. Terén je poměrně hustě porostlý převážně listnatou vegetací s patrnými fragmenty kamenné stavby. Sever a jih plošiny jsou osazeny opracovanými kameny z křemene – severní je signován zašlými písmeny JS a nečitelnými číslicemi. Jižní nese iniciály JSH. Opačná plocha kamene je značně zdevastovaná. Krom svého názvu není toto místo ničím zajímavé, působí pustým dojmem a návštěvník si zde užije i společnosti komárů. Možná by stálo za hřích sem pozvat archeology.

 

Prameny - Archeologické výzkumy v Jižních Čechách 22 / 2009 str. 203

Foto autor, http://oldmaps.geolab.cz/, http://www.mapy.cz/

souřadnice místa: 49°29'22.676"N, 14°32'22.930"E

TOPlist