Praha

A je to tady milí návštěvníci těchto stránek. Konečně místo, které patrně očekáváte nejvíce a které docela často a pravidelně využíval ke své krvavé práci jeden z našich nejznámějších katů - Jan Mydlář. Staroměstské popraviště. Zde se počátkem sedmnáctého století odehrála snad nejkrutější poprava v dějinách našeho hrdelního práva, kterou vykonal kat Václav Jaroš společně se svými holomky, v jejichž řadách vyčníval mladý, učenlivý, inteligentní a vzdělaný chasník - Jan Mydlář. Tu si ale připomeneme na jiném místě.

Praha tehdy disponovala několika místy, na kterých byly vztyčeny "čekany" a kterým se říkalo "Spravedlnost" (justiciae). Šibenice stály na Koňském trhu, tedy na dnešním Václaváku, na Staroměstském rynku, (zde byla však roku 1650 stržena a vztyčovala se jen ve výjmečných případech) na Malostranském rynečku, na Pohořelci, několik málo zpráv hovoří i o popravách na vrchu Petříně, Hradčanský kat konal své dílo na malém dvorku poblíž Černé věže a ze Staroměstského rynku byla pak šibenice přenesena na tehdy pustý vltavský břeh, kde se říkalo a dodnes se říká Na rejdišti.

Trvalé, staroměstské popraviště u "Šibeniční fortny", pod vrchem Žižkovem

(Christop Riegel 1714 - Mollova sbírka map)

Většina poprav konaných na těchto místech byly popravy oběšením a ostatní se vykonávaly téměř výhradně (snad jen s vyjímkou Hradčan) na popravišti pod vrchem Žižkovem. To se nacházelo na mírném, dnes již jen travnatém pahorku, ve vzdálenosti asi jednoho kilometru od východní (tehdy Hradecké neboli Horské) Novoměstské brány a hradeb. Předpokládám, že většina z Vás jistě ví, že k popravě českých stavů 21.6.1621, vykonanou Janem Mydlářem, bylo pro tuto zvláštní příležitost zřízeno speciální popraviště před staroměstskou radnicí, které pak už nikdy nebylo pro tento účel využito a staroměstský kat jej společně se svými pacholky rozebral a "zabavil" jako součást honoráře. Na starých vyobrazeních Prahy (Alten Allen - 1685, Kozel - 1562, Huber  - 1769) lze právě v  místech pod vrchem Žižkovem naleznout zakreslený malý pahorek s šiběnicí.

Jasně vyobrazené popraviště za Horskou branou pod vrchem Žižkovem

Jasně vyobrazené popraviště za Horskou branou pod vrchem Žižkovem

(Praha, brána 109, 1635, allen - Mollova sbírka map)

Přestože někteří historikové píší - Palacký neurčitě o Žižkově, Birnbaumová o Petříně, Tomek o Židovských pecích - lze se právem domnívat, že toto popraviště opravdu koresponduje se starými obrazy a na tomto místě jej popisuje i zpráva z Kosmovy kroniky české - nehledě k faktu, že při výkopových pracích v devatenáctém století bylo na svahu nad popravištěm nalezeno nespočet lidských ostatků, což tuto tezi jen umocňuje. Na vyobrazení Prahy od F.B. Wernera z roku 1752 je mimo jiné zakreslen nenápadný ostroh severně asi 100 metrů od popraviště, který se mi podařilo nalézt a dodnes tak existuje, byť dobře ukryt lidskému vidění skrytý mezi bloky činžovních domů. Lze tedy právem souhlasit s tvrzením pana V. Šindeláře že místo, které je v topografické mapě hlavního města zakresleno pod kótou 236 je staroměstké popraviště.

ZP

Zřetelně značená šibenice nad městem, patrně již situovaná na kopec u Židovských pecí

(Praha, ŽP, 1774 Krieger, Friedrich Christian - Mollova sbírka map)
Poslední, veřejnosti přístupná pražská poprava (jednalo se o jistého číšníka Fialu) se konala roku 1866 a nadále už byly popravy (převážně oběšením) vykonávány na dvoře Zemského soudu v Praze na Karlově náměstí. Až v roce 1926 byl výkon hrdelních rozsudků přenesen do věznice na Pankráci, kde si také nacisté roku 1943 zřídili svou nechvalně proslulou sekyrárnu. Sekyra zdejší gilotiny dopadla na hrdlo odsouzeného naposledy 26.4.1945

Zdroje: Cesta na popraviště - Vladimír Šindelář, Kruté příběhy z české historie - Pavel Toufar, Letopisy - František Vácslav Felíř

Foto: Autor a mapové podklady převzaté z:Mollova sbírka map a

© Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně - http://www.geolab.cz © 1st (2nd ) Military Survey, Section No. xy, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna © Ministerstvo životního prostředí ČR - http://www.env.cz

TOPlist