Jevíčko

Tato obec, náležící Boskovické brázdě je poprvé připomínána r. 1145 a na město královské s Magdeburským právem je povýšena Přemyslem Otakarem II. už v roce 1258, protože se zde stýkaly dvě obchodní stezky. Náleželo jí tudíž i právo měče, které pozbývá definitivně s Tereziánským zákoníkem. Přesunutím obchodních cest pak ztrácí město Jevíčko své královské výsady a svobodu. Popraviště se nacházelo severovýchodně od města, po levé straně vedlejší cesty na Biskupice, tedy na současné ulici Biskupické, zhruba 1000 metrů od hradeb města. Malá vyvýšenina, mezi východním cípem lesa a západním rybníkem byla osazena pevnou, zděnou šibenicí se čtyřmi svislými pilíři, propojenými vždy jedním horizontálním ráhnem. Ve své době, na poměrně malou obec vcelku monstrózní *justice*.  V době odebrání hredelního práva menším městům byla stržena, spálena a základy srovnány se zemí.

souřadnice: 49°38'17.415"N, 16°43'41.218"E

Foto autor, © Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně - http://www.geolab.cz © 1st (2nd ) Military Survey, Section No. xy, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna © Ministerstvo životního prostředí ČR - http://www.env.cz

TOPlist