Pouzdřany.

Zde se bohužel bude muset každý čtenář spokojit se skromnými informacemi, protože dopátrat se fakt a tajemství, které se vznášejí nad pouzdřanským popravištěm je úkol převelice složitý. Obec samotná je připomínána už v letech 1244 a vzhledem k faktu, že v letech 1597-1608 a 1663 tudy táhla vojska a ne jednou se zde i usadila, aby drancovala, plenila a znásilňovala, se domnívám, že patrně v té době byla zde vztyčena a úřady „posvěcena“ šibenice. A ne jen tak nějaká. Na nepřehlédnutelném návrší, (kóta 219) východně od obce, při silnici na Popice, přesněji tedy ve východním cípu kopce, stávala zděná, trojboká, mohutná stavba, která měla za povinnost nést těla odsouzených k smrti až do jejich rozpadu. Zajímavostí je, když jsem tak dumal nad četností zdejších poprav, že o pár kilometrů východněji, v katastru obce Šakvice, se nachází další vrch, (kóta 196) dodnes nazývaný jako „Šibeniční vrch“. Zde stávala mohutná, zděná, čtyřboká šibenice. Toto návrší je dodnes krásně viditelné vpravo od cesty do Šakvic ve směru od Popic, nedaleko podjezdu. Nezbylo mi tedy nic jiného, než dle přísloví „líná huba, hotové neštěstí“ ji otevřít, (tu svou hubu) a ptát se. A tak vím, že prý v dobách, kdy měly tyto obce práva Justice se mezi sebou dohadovaly o možnostech konání poprav na šibenici v Šakvicích. Zde se udatně, ale jen údajně, městská rada bránila tomu, aby na jejich čekanu odpočívali viselci z Puzdřan. Proto se pouzdřanští rozhodli si vztyčit šibenici vlastní. Obě pak pod bdělými dohledy obecního rychtáře byly strženy po roce 1765 a jejich původní místa tak postupem času upadaly v zapomnění.

Lokalizace místa: 48°56'22.263"N, 16°38'40.091"E

Text a foto autor, © Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně - http://www.geolab.cz © 1st (2nd ) Military Survey, Section No. xy, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna © Ministerstvo životního prostředí ČR - http://www.env.cz

TOPlist