Aktuálně

Souhvězdí kata

Kniha, která Vás nenechá vydechnout...

více

dezolat (a) atlas tecka cz

Rasovny a pohodnice.

Obydlí městského pohodného, stávalo ve většině případů, stejně jako katovny dál od města, za hradbami a stran počestných lidí. Ras, neboli Drnomistr, Pohodný, Antoušek, Pohodlný, či také Freymann, Racker, Schinder, Wasen-Rasenmeister Abdecker, nebo Wasenmeister, byl městským zřízencem, jehož úkolem bylo sbírat, nakládat, odvážet, zakopávat, spalovat a všelijak jinak zbavovat město mršin zvířat a jejich částí. V případě nutnosti musel zabíjet a odklízet toulavé psy, nemocný dobytek a zakopávat sebevrahy*. Na pomyslné příčce snížených řemesel bezectných lidí, stál pohodný pod úrovní toulavého psa, se kterým byl tak často ve styku. Kdybychom posuzovali vztah mezi osobami nejvíce opovrhovanými, tedy katovským a rasovským řemeslem, byl kat šlechtic a ras spodina, prostě a jednoduše póvl. Takovou menší satisfakcí pro pohodné byl ten fakt, že pohodnice stála za každou větší obcí a služeb rasa bylo třeba v každém, i tom menším koutě panství. Pohodný nebyl obcí honorován nijak radostně ani štědře, nicméně z jeho řemesla mu plynulo dosti vedlejších příjmů z prodeje kostí, kůží a tuku uhynulého dobytka a městské a obecní deputáty také nebyly k zahození. Trestem za bezpracně nabyté hmotné statky mu bylo ovšem to největší opovržení, jekého se v minulosti člověku vůbec mohlo dostat. Rasovu práci nám vcelku květnatě popisuje i Ottův sovník naučný. Netřeba zde složitě vysvětlovat, že sňatky byly povoleny pouze mezi stejně sníženými rody rasovskými a katovskými, protože o tyto osoby nejevili zájem ani lidé z ostatních snížených cechů, jakými byli třeba celníci, vězenští sluhové, či lazebníci. Pohodnice často posloužila jako "penzion" pro popravčího mistra, kdy byl povolám k popravě, a město nedisponovalo ubytováním, vhodným pro osobu s tak nečistou pověstí. Když nebyla k dispozici katovna, část šatlavy, či teplá mučírna, byl kat ubytován v rasovně. V takovém případě ovšem pohodnému kynula nějaká ta jistota v podobě mázu piva, či pytlíku hrachu navíc. Vzhledem k tomu, že pohodnice se nám někde v zapomenutých koutech naší půvabné země zachovaly, a odnepaměti tak nějak souvisely s katovským řemeslem, pár si jich zde postupem času připomeneme, a pokud se zadaří, tak i jejich bezectné obyvatele.

*pokud k tomu nebyl určen kat

KH

téma *rasovny* je otevřeno  od léta 2014 **

TOPlist