Kouřimská katovna.

Kouřim, ulice Na Schodech, číslo popisné 239. Dnes obydleno kamarádkou mého dobrého přítele, donedávna chátrající stavba s pobořenou střechou, původním dvorkem a s dochovaným, prastarým, krásně klenutým sklepením. Kouřimská katovna. Není zcela a dostatečně prokázáno, zdali tahle stavba chátrala už od roku 1783, kdy byl propuštěn městský popravčí ze služeb, a patrně tak už vykonával jen úřad rasa, protože rasovna samotná stojí na jiném místě, v ulici Okružní čp. 223, tedy za židovským hřbitovem, na levé straně od cesty na Klášterní Skalici, severně od centra. Tyto indicie mi nepotvrdili ani v kouřimském muzeu a tudíž si zde nedovolím spekulovat. Nicméně je patrně nad slunce jasné a ztotožňuji se tedy s většinou badatelů a historiků, že toto stavení v minulosti obýval kat. Nabádá k tomu i ta skutečnost, že nad katovnou, v místech, kde stávala nad příkrým srázem nad potokem věž, byl vchod do města, který byl nazýván „Katova fortna“. A jak je nám již známo, popravčí, jakožto osoba opovrženíhodná a snížená tak mohl do města vstoupit pouze bránou, jemu určenou. Na druhou stranu při něm stálo svým způsobem štěstí, protože to do města k Bohoslužbě v kostele sv. Štěpána, nad Ptačím Rynečkem neměl tak daleko, jako třeba kat písecký. Ten udatně šlapal po svých, nebo se vezl za cválajícím ořem dobrých 6 kilometrů. Mám potvrzeno od jisté osoby, která v tomto domě přenocovala, že to nebyly rozhodně chvíle plné posilujícího spánku, ale spíše utrpení a probdělá noc. Zajímavé a těším se, až si na vlastní mozek sám vyzkouším, jak na člověka noc v podobném stavení působí. Rozhodně sem své poznatky později dopíšu.

Prameny - tímto děkuji za informace J. Hortvíkovi z Kouřimského muzea

                - Vladimír Rišling -  publikace Kouřim a okolí

Foto - autor

TOPlist