Blatná.

Město Blatná v okrese Strakonice se na dané téma proslavilo především popravou vrahů rytíře Ludvíka Loreckého, kterou popisuji na jiném místě. Z toho nám však vyplývá, že zde mohlo město využívat práva meče k hrdelním trestům. Ius-gladii, tedy „právo meče“ je ve městě historicky dokládáno už od roku 1569 a v roce 1722 bylo také císařem potvrzeno. Stínání odsouzených probíhalo v místech, dnešního hřiště, tedy pod Sokolovnou. Přibližně v těchto místech jsou stínadla připomínána v roce 1722. Popisuje se však jako samostatné, tedy druhé, nezávislé popraviště. Mnohem důležitější roli v hrdelním soudnictví totiž zastávala šibenice. Jednalo se o zděnou stavbu se čtyřmi sloupy (připomínáno roku 1717), později pak jen dvousloupovou (údajně popsáno v roce 1722). V Josefském mapování je však zakreslena stavba zděná, což by souhlasilo, nicméně je vyobrazena se třemi sloupy, což nám ovšem zase nekoresponduje s doloženými fakty. Bůh suď, kde je pravda. V každém případě je dodnes toto místo patrné a dá se objevit, přestože cesta k bývalé šibenici je již značně zpustlá a zarostlá nálety. Místo, kterému se dodnes říká „Na šibenici, nebo „Spravedlnost“ se nachází nedaleko od cesty do obce Buzice, v nadmořské výšce 443 m. n.m., na mírném, zarostlém pahorku v lesíku, mezi rybníky. Dodnes je zde patrná kamenná podezdívka obdélníkového charakteru, s průchodem od severu, jejímuž středu vévodí dřevěný kříž ve tvaru jednoduché šibenice. Kamenná podesta, respektive tedy její zbytky jsou však patrné i severním směrem od tohoto místa. Samotný tvar šibenice odpovídá zachovanému půdorysu zdiva o vnějších rozměrech 7,5x5,7 metru. Zdivo bylo postaveno nasucho, z velkých žulových fragmentů o tloušťce 75 cm. Když jsem se snažil „krokovat“ celkovou velikost popraviště jako takového, tedy v místech kamenných rozvalin, vycházelo mi k připočtení ještě cca 8 metrů na délku a tři metry na šířku. V nižším, tedy severně orientovaném bodě se tedy patrně nacházela kamenná podesta, která sloužila buď jako „lóže“, tedy místo, odkud bylo možno sledovat průběh exekuce, nebo pro tresty lámání kolem a zostřené tresty. Dopátrat se detailů by však bylo nesmírně složité až nemožné, protože tohle místo, jako všechna jemu podobná samozřejmě mlčí a svá tajemství tak už nikdy nevydá. Hrdelní právo v Blatné zaniká roku 1765. Šibenice pak byla patrně rozradostnělým lidem stržena a zbytky kamenné podezdívky a ztichlé hroby tak ponechány svému osudu.

souřadnice: 49°25'12.216"N, 13°53'56.985"E

Pramen - textové informace z popravišť Prácheňského kraje - Jiří Fröhlich, archeologie ve Středních Čechách 10,  str. 945-957, 2006

Foto - autor, © Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně - http://www.geolab.cz © 1st (2nd ) Military Survey, Section No. xy, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna © Ministerstvo životního prostředí ČR - http://www.env.cz

TOPlist