Divišov

Obec Divišov (Diwischau) leží mezi městy Benešov a Vlašim, jako bývalé poddanské město. Jeho historie sahá do období před rokem 1130, tedy do období Přemyslovců, kdy vládnul Břetislav I. Jejím zakladatelem byl Diviš, člen Břetislavovy družiny. V místech, kde dodnes stojí prastará budova děkanství, stávala kdysi tvrz. V okolí této tvrze se postupem času začala tvořit osada. V roce 1545 byl Divišov povýšen na město, a tudíž jemu náleželo právo tržní i hrdelní. (privilegium krále Ferdinanda I. na žádost Jana Holického ze Šternberka). Velkou raritou, mimo naše téma je fakt, že je zde pochována dcera krále Jiřího z Poděbrad - Eliška. Zachovala se zde i Smolná kniha z let 1617 - 1751, která ustála velký požár v roce 1742, kdy téměř celé město lehlo popelem. Šibenice stávala na kopci, jižně od města, dodnes nazývaném Na Spravedlnosti. Na konci stejnojmenné ulice lze pěšky pokračovat polní cestou na kopec, kdy vlevo se bude rozprostírat pole a vpravo malý hájek. V jeho středu stávala zděná, trojramenná šibenice, s dřevěnými stojnami, tedy obdoba spravedlnosti v Čechticích. Uprostřed pahorku byl v roce 1912 děkanem Fr. Šmídem na památku zde popraveným vztyčen kříž. V obci je připomínán též pranýř, který stával naproti kostela sv. Bartoloměje na Horním Náměstí. Na místě samotném jsou pak jasně patrné stopy po archeologickém průzkumu. Odpočinout si můžete na lavečce s krásným panoramatem okolí.

(patrně mylný popisek "Na spraveništi" měl znamenat nejspíše "Na spravedlnosti")

(katastr obce Divišov - 49°46'46.232"N, 14°52'43.590"E)

Info: Obec Divišov, foto autor, © Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně - http://www.geolab.cz © 1st (2nd ) Military Survey, Section No. xy, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna © Ministerstvo životního prostředí ČR - http://www.env.cz

TOPlist