Drobovice-Horky

Nedaleko města Čáslavi, tedy přesněji dost blízko k čáslavskému městskému popravišti, stávala další šibenice. Město Čáslav a jeho okolí bylo opravdu výjmečně, až nezvykle spektrálně rozděleno do mnoha soudních okrsků v okruhu 20 kilometrů. (Čáslav, Drobovice, Žleby, Ronov nad Doubravou, Vilémov, Choltice, Heřmanův Městec a v neposlední řadě také nedaleká Kutná hora. Od města jižním směrem k obci Horky, se po levé straně od hlavní cesty na Golčův Jeníkov tyčí zarostlý pahorek  zvaný Bambousek, jehož součástí je i šibeniční návrší, patřící do katastru nedaleké obce Horky. Soudní pravomoc vztahující se k této šibenici však využíval klášter v nedalekých Drobovicích, jemuž právo hrdelní udělil již v roce 1356 sám velký Císař Karel IV. Patrně však mnišská komunita neměla v úmyslu tuto justicii hojně využívat, protože se dochovaly pouze kusé zprávy o existenci zdejšího popraviště.

 Horky

Kopec samotný pak není ničím výjmečný a existenci šibenice potvrzuje snad jen pomístní název a vcelku rovné temeno šibeničního kopce, kde stávala jednoduchá, dřevěná šibenice o třech sloupích, navzájem propojených trámy. Kopec jsem prozkoumal opravdu křížem krážem, vyplašil několik bažantů, zajíců a divokých prasat, nicméně krom vodárenské věže, která zde ční, už opravdu nic nenaznačuje, že by se na tomto místě mohly v minulosti konat nějaké popravy. Jeden nejasný pramen uvádí, že koncem šestnáctého století zdejší šibenici strhl velký vítr pro její "zapomenutí lidem" a po několik dalších desetiletí nebyla "vztyčena zde žádná další justicia". Informací je opravdu velice poskromnu a tak nám nezbývá než Drobovicko-Horeckou šibenici přiřadit do spektra menších, zapomenutých "památek."

Info: Obec Horky, Horky - dějiny, stať o horeckém kostelu.

Foto: Autor, http:// mapy.cz, http://oldmaps.geolab.cz

souřadnice místa: 49°52'59.079"N, 15°25'52.336"E

TOPlist