BOROTÍN.

Borotín jako obec nalézáme už  ve 14. století, kdy je dokladován jako majetek mocného jihočeského rodu Vítkovců. Městečko patří mezi nejstarší obce na Táborsku. Na skalnatém ostrohu nad Borotínským potokem vystavěli tehdy majitelé strážní hrad, který je v dnešní době již zříceninou. Nazývá se „Starý zámek“. Osada i hrad plnily důležitou funkci na staré zemské cestě z jižních Čech přes Borotín, Mezno, Miličín a dále na sever k Benešovu a ku Praze. Ve 14. století, přesnějí v roce 1333 byl Borotín povýšen na městečko. Zprávy a písemné zmínky o tom, že Borotín má uděleno právo útrpné a hrdelní pocházejí z konce 14. století. Šibeniční vrch poblíž obce připomíná místo, kde stávala šibenice. Není přesně známo, o jakou stavbu se jednalo, nicméně v těchto časech patrně o šibenici s jednoduchou, dřevěnou konstrukcí pro jednoho až dva odsouzené.  (vzhledem k veliksti obce a patrně i menší frekvenci hrdelních trestů) Jako správní obvod patřilo město pod Tábor a patrně i z Tábora jezdil vykonávat popravy některý z táborských katů. Nikde se totiž zatím nepodařilo naleznout jakoukoli zmínku, která by fakticky podložila opak. Šibenice stávala vlevo od cesty na pahorku severozápadně nad městem, směrem na Sychrov v místech, kde dnes stojí vodojem. Místo připomíná kamenný křížek, jehož podtsavec je zdoben několika nečitelnými znaky a písmeny.

borotin

Když bychom si odmysleli vodojem a kříž, stáli bychom na k městu se mírně svažující terase, přibližných rozměrů tenisového kurtu. Takový prostor by velkoryse postačoval k výkonu jakýchkoli hrdelních rozsdudků. Křížek stojí na kamenném valu, respektive na podstavci z kamenných prvků, ale tato podstava vypadá spíše jako uměle vytvořená za účelem viditelnosti, než jako zbytkové fragmenty zděné šibenice. Ani vojenské mapování totiž nenabízí šibenici v terénu zakreslenou. K dispozici jsou pouze psané verze a ta poslední, tedy nejmladší se navíc velmi odchyluje od pravdy. Návrší "Šibennywrch" totiž topografové posunuli nejméně o šest kilometrů jižněji, než je skutečnost. Vzhledem k faktu, že se nedochoval záznam o nějaké exekuci, o pranýři či mučírně, lze se právem domnívat, že na tomto místě byly vykonávány všechny popravy a jako mučírna a vězení pak sloužilo radniční sklepení. Je to ovšem z mé strany čirá spekulace. V křížení cest, kde z hlavní cesty odbočuje silnice k šibenici stojí boží muka, tedy místo, kde se odsouzený mohl naposledy rozloučit s rodinou. Pak už jej čekalo stoupání do mírného kopce, kdy to měl k šibenici už jen 500 metrů. Celý kopec je nepřehlédnutelný a nelze jej prakticky minout. Až někdy navštívíte Borotínský hrad, můžete si zajít vydechnout i na Šibeňák, vyhlídka je to vskutku nevšední...

INFO: město Borotín

Foto: autor

http://oldmaps.geolab.cz/ a http://www.mapy.cz/

souřadnice místa: 49°30'33.288"N, 14°36'15.940"E

TOPlist