Litomyšl odolávala výnosu Císaře Josefa patrně i po reformě hrdelního soudnictví, protože se zde ještě v roce 1808 věšel pro loupežnou vraždu jistý voják. Jeho katem nebyl nikdo jiný, než popravčí František Jan Pírek-Hořínek, pražský rodák, z katovské rodiny Hořínků, která působila poté i v Hradci Králové a Olomouci. Tuto popravu však už mistr Hořínek vykonal na hranici města, na šibenici, která byla právě pro tento účel jednorázově vztyčena. Takovým se říkalo "Schnell-Galgen" a stejně tak se v pozdějších dobách praktikovaly popravy oběšením i v Praze, Brně, Olomouci, Hradci Králové a Plzni. V Litomyšli samotné se pak v průběhu časů (patrně již od doby pozdního středověku) popravovalo zřejmě na více místech. Poblíž silnice na Višňáry a Morašice, na návrší, jižně nad městem stávala až do roku 1788 šibenice. Jednoduchá, dřevěná konstrukce pro dva až tři odsouzené, složená ze dvou vertikálních sloupů a příčného ráhna. Protože bylo v těchto místech oficiální městské popraviště, lze se právem domnívat, že se jednalo o konstrukci trvalého charakteru. Druhé popraviště bylo dle tradice nedaleko od Šibeničního vrchu, situováno mezi řekou a silnicí k Vysokému Mýtu. Odsouzení sem byli vedeni v průvodu z vězení za starou radnicí přes Smutný most, který dle toho získal své jméno. Většina popravených k byla poté pohřbena hned vedle popraviště na křižovatce silnice k Morašicím. V místech, kde je dnes křížení ulic T.G. Masaryka a Sokolovské, byl před časy lidmi vztyčen i kříž k poctě zde popravených. Musel však ustoupit pokroku a byl tedy přenesen na místo bývalého popraviště, tedy do míst, kde se dodnes pomístně říká Šibeniční vrch. Dokládán je i pranýř, k potupě lidí na něm zostuzených na dnes již Smetanově náměstí. Doloženy jsou i popravy stětím na blíže neurčeném (v archivu je uvedeno obyčejné místo popravní) místě, bez jmenného popisu jejich aktérů. (1622 a 1664) Taktéž dva ze čtyř vůdců selské rebelie byli sťati. Stalo se tak v roce 1680 mečem kata z Litomyšle.

(silnice Litomyšl – Morašice  49°52'24.665"N, 16°17'32.215"E – turistický rozcestník)

Město Litomyšl, SoA Zámrsk, foto autor, © Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně - http://www.geolab.cz © 1st (2nd ) Military Survey, Section No. xy, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna © Ministerstvo životního prostředí ČR - http://www.env.cz

TOPlist