Čechtice

Obec Čechtice se nachází ve východní části Benešovského regionu. Na exitu 66 dálnice D1 lze odbočit na obec Loket a pokračovat na Čáslavsko. Čechtice pak naleznete mezi těmito obcemi. Počátky obce sahají do letopočtu 1315, kdy byly označovány za farní ves. Nemám přesné informace, kdy se Čechticím dostalo výsady práva Justice a nechci spekulovat, nicméně stejně jako většina menších měst a obcí o něj bezesporu výnosem císaře Josefa přišly. Obec disponovala patrně dřevěnou, trojbokou šibenicí (v Josefském mapování zakreslena černě, ale jako trojboká, což ale stavebnímu provedení neodpovídá) s kamennou podezdívkou. Šiběniční vrch se nachází vpravo od cesty na Vlašim, na dnes již značně spustlém, zalesněném pahorku, který svoje okolí převyšuje cca o 30 metrů.  Severovýchodně od něj stojí kaple sv. Vojtěcha, od které se k němu dá dojít pohodlněji. Dodnes se pomístně tomuto místu říká „U šibenice“. V jediném dokumentu, který se mi podařilo sehnat, se uvádí, že už ve druhé polovině 17. století byla šibenice větrem pobořena a dlouho nevyužita. Při vojenském mapování však byla znatelně zaznačena jako funkční a tudíž se lze domnívat, že zde měl nepochybně vlašimský kat občas práci. Existuje ovšem archiválie, kde je koncem sedmnáctého století zmínka o katovi, který v Čechticích vykonával své řemeslo. Jmenoval se Jan Kolicher (*před 1670). Není ovšem zcela jasné, zdali byl katem čechtickým, nebo jestli do Čechtic k popravám dojížděl. Jako pravděpodobná se mi ovšem jeví druhá varianta. Držení kata znamenalo pro menší soudní obvody obrovské náklady a neexistují podložené zprávy, že by čechtický soud vynášel rozsudky smrti častěji, než ostatní soudy IV. stupně. K ruce rychtáři byl v letech 1734-1740 i čechtický biřic Antonín Kolicher (*1698- † 23. 6. 1763 ve Vlastějovicích). Pokrevní souvislost obou mužů se sice nabízí, nicméně není prokázaná.

V několika případech bylo u pobořených, nebo jinak nevyužitých popravišť připsáno „alte“ (stará(ý)), protože využity nebyly, ať už z jakéhokoli důvodu a obce tak nejevily zájem financovat zbytečně a bezdůvodně obnovení spravedlnosti. Zde se však čechtičtí radní zcela jistě chtěli chlubit výsadou hrdelního práva a šibenice tudíž stála pro výstrahu všem na svém návrší. V letním období je na pahorek cesta vskutku strastiplná, protože jsem se musel brodit polem kukuřice, ale kamenné fragmenty na místě samotném jasně poukazují na zděnou stavbu. Dodnes je zde totiž vcelku patrný kruhový základ, kterého by si pozorný návštěvník jistě povšimnul při podrobnějším průzkumu. Pořídit jeho fotografii však je zhola nemožné a satelitní snímky nám pod příkrov stromů bohužel neproniknou.

(katastr obce Čechtice - 49°37'49.212"N, 15°2'31.547"E)

Obec Čechtice, kniha soupisů města Ledče nad Sázavou

Lexikon nedotknutelných-Jan Vyhlídka

foto autor a http://www.geolab.cz

TOPlist