Lhát a krást se nemá, věru ne!

Kdybys byl v dobách dávno minulých ztrestán „těžším trestem“ za své hanebné skutky, měl bys cestu směrem na popraviště věru trnitou. Mezi ty „laškovné“ předehry bych zařadil to, že bys byl přes celý rynek smýkán koněm za nohy přivázán, nebo zašitý do hovězí kůže takto koněm dosmýkán až na popraviště. Jak potupné že??!! Mohlo by bejt ovšem i hůř. Kráčející procesí s Tebou v hlavní roli na popravčí káře by zastavilo u každého domu, kde ses Ty dopustil nějaké nepravosti. Zde by na Tobě kat prováděl takzvané „zostřující úkony“. Například by na první zastávce u domu jedné z obětí Tvého hanebného skutku kat sňal z kárky kamínka s rozžhaveným dřevěným uhlím a doběla rozpálenými kleštěmi. Zde by Ti těmito kleštěmi odštípl články na prstech levé ruky. Poté kat své načiní pečlivě uklidí, a jede se dál. Na další zastávce, u domu kde jsi okradl kupce, by kat opět vybalil své nádobíčko a strhl by Ti ze zad tři pruhy kůže, naše dobře známé mučeníčko. A jede se dál. Lidé se přece chtějí bavit ne? A Ty jim máš posloužit jako nástroj zábavy a herec v hlavní roli v tomto bolestném dramatu. Nebo je to sociální balada? Vyber si… Další zastaveníčko, dle rozhodnutí soudu Tě čeká za pár chvil. To jen proto, abys nezapomněl, co je to bolest Ti tentokráte kat odsekne část ruky nebo nohy. Přijde na to, zdali jsi kradl nebo někoho ubil. Nu, a když kat dobře očistí a omyje svou sekeru, popřípadě popravčí meč, uloží je zpět na své místo a pokračuje se v průvodu. (zde si dovolím dříve narozeného čtenáře upozornit, že se nejednalo o průvod prvomájový, nýbrž o průvod smrti) V další fázi se střez toho, jestli jsi pánům věrnost křivě přísahal, protože by Ti byla uťata pravá ruka. Ale, čert vem ruku. Stejně už Ti k ničemu nebude. Tak Tě milý čtenáři už doslova šíleného bolestí doveze popravčí kára na popraviště. Jestli si ale bláhově namlouváš, že by snad Tvoje trápení zde na tomto posledním místě vzalo rychlý konec, tak to se šeredně pleteš!! Teprve teď kat přistupuje k neméně krutému výkonu trestu. Přesně jak má nařízeno soudem bude Tě nadále veřejně hanobit. A to tak, že Ti vyřízne jazyk. Bolestivé ale nutné. (kdo Tě má pořád poslouchat) Poté Ti opět strhne nějakej ten proužek kůže ze zad nebo Tě položí naznak, uváže Tě k zemi s roztaženými končetinami a začne Ti postupně odsekávat tu kousíček nohy, tu zase ruku. Pokud jsi však hodně zlobil, bude Tě kat s nesmírným potěšením pozvolna vařit ve vroucím oleji, nebo opékat nad ohněm. Uvědom si, že stále žiješ. Ty drobný odřeninky, který Ti mistr popravčí napáchal cestou, Ti totiž zřejmě i patřičně ošetřil. To proto, aby ses dožil vlastní popravy a neumřel katovi v rukou někde cestou. A když už budeš mít opravdu dost, zasadí Ti milosrdný mistr popravčí poslední ránu. Mečem, sekyrou, utržením hlavy hákem, udušením kouřem. Tato kratochvíle vesměs nezáležela na katovi samotném, ale na rozhodnutí šlechty, resp. přímo na rozhodnutí přítomného soudce.

Je až neuvěřitelné, co všechno jako člověk, byť zločinec a násilník vydržíš.

TOPlist