Hranické popravy

Z Hranic na Moravě se mi zatím nepodařilo nalézt víc, než co zde publikuji. Patrně se víc zpráv nedochovalo, ale je vidět, že hrdelní tresty se nevyhýbaly ani měnším městům....

Případ čarodějnictví -  O jarmarku v sobotu 8. září 1574 dvě služebné z návodu své zaměstnavatelky Řehořky Pískové uřezaly na popravišti kus lotrovy košile, kterou chtěly použít k čarovaní, „aby mnoho hostí na pivě měly“. Čin byl ale prozrazen, všechny tři obviněné byly zatčeny, vyslýchány za použití mučení a odsouzeny k vymrskání u pranýře na náměstí a vyhnání z města. Exekuce proběhla v sobotu 11. září 1574.

Mord neslejchanej - V pondělí 9. srpna 1574 v noci zabili dva lotři hranického měšťana Stanislava Strýčka a obrali ho o peníze. Jeden z vrahů utekl, druhý byl zajat a městskou radou odsouzen k trestu smrti. Byl na náměstí trhán kleštěmi, až před městskou bránu smýkán koněm a na popravišti byl naražen na kůl.

TOPlist