Jeseník

Domnívám se, že obyvatelé města Jesníka jsou dodnes díky pozdně baroknímu domu na předměstí města rozděleni na dva tábory. Ti skeptičtí, stojí na straně úřednické, té, jež je patrně blíže faktům, a ti druzí, optimisté, kteří stále doufají a věří, že pověsti předcházející tento dům mají pravdivé jádro. Traduje se totiž, že (patrně ve druhé polovině sedmnáctého století) budovu obýval i jesenický kat Michal Waxman (Michael Wachsmann) a tudíž by se při prokázání tohoto tvrzení dal jednoznačně tento dům považovat za katovnu. Na druhou stranu je jen stěží prokazatelné, zdali vůbec byl muž tohoto jména jesenickým popravčím. Další spektrum lidí totiž zastává názor, že katem byl v té době jistý Martin Wagner, takže iniciály shodné s prvně uvedeným jménem. Když se budu držet tvrzení historiků, datuje se první zmínka o jesenickém katovi z roku 1622, ale jeho iniciály jsou J.H. Tudíž se již zamotávám do protimluv a polopravd. Z toho jasně vyplývá, že se zde rozhodně nehodlám pustit do jakýchkoli spekulací o jesenickém domě v Tovární ulici č.p. 176, který je ve všeobecném povědomí lidí uváděn jako jesenická katovna. Budiž tedy tento dům objektem dalšího pátrání a koumání nadšenců jako jsem já. Vcelku logické vysvětlení původu tohoto domu nabízel pan Musil (SOkA Jeseník) na stránkách jesenického úřadu, které ovšem bohužel pro nás všechny, už není k dispozici. Prozatím se tedy musíme spokojit s faktem, že si nejsme jisti.....

TOPlist