Šibenice u Kirchberg am Walde.

 

Před několika týdny se mi podařilo se skupinou profesionálních i amatérských historiků navštívit jednu z nejkrásnějších šibenic v Rakousku – kamennou šibenici u městečka Kirchberg am Walde, ležícího v oblasti Waldviertelu v Dolních Rakousích. Samotná obec  je z České Republiky snadno dosažitelná, leží cca 12 km od hraničního přechodu České Velenice – Gmünd východním směrem nebo z opačné strany přibližně 100 km od Znojma směrem na západ.

Samotný objekt je velmi dobře k nalezení. Nachází se na pozici 48°44´02,394“N a 15°04´28,588“E na vršku Galgenberg ležícím asi 1 km za obcí Kirchberg směrem na obec Ullrichs. Už při výjezdu z Kirchbergu je šibenice dobře patrná napravo od silnice, na okraji lesíka za polem. Možná v období rozbujelé vegetace bude šibenice částečně skryta za stromy a keři, ale teď v období časného jara opravdu svítí na dálku. Pokud návštěvník jede autem, není problém zaparkovat na cestě odbočující vpravo několik desítek metrů před vlastním objektem. Šibenice je velmi dobře zachovalá. Určitě tomu napomáhá její zvláštní konstrukce z otesaných granitových (žulových) kvádrů pozoruhodné velikosti. Tvoří ji dva sloupy o čtvercovém průřezu, směrem vzhůru se zužující. Jsou zakončeny horními deskami, na kterých jsou usazeny jako ozdoba granitové koule. Ve kvádrech pod zakončovací deskou  jsou vytesány průchozí kapsy, v nichž byl původně umístěn a zajištěn příčný trám, na který se uvazovaly smyčky pro oběšence, ať už provazové či z řetězu. Rozměr sloupů u paty šibenice je cca 1550x1550 mm, u krycí desky je asi 900x900 mm. Průměr ozdobných žulových koulí je okolo 800 mm. Výška sloupů je přibližně 5,2 metru, spolu s koulemi je tedy celková výška  šibenice přibližně 6 metrů. V době naší návštěvy sice panovalo poprvé v roce 2013 příjemné jarní počasí, ale okolí šibenice bylo stále poznamenáno zimou. Lavičky umístěné v okolí byly celkem zašlé, několik vývratů okolo šibenice kazilo dojem z místa a prorezavělý odpadkový koš jsme museli před fotografováním skrýt za keři. Věřím ale, že naši jižní sousedé velmi brzo okolí této velmi vzácné památky zvelebí. Stavba samotná pak není „příliš stará“. Byla postavena někdy v polovině 18. století poté, co vrchnost dala obci Kirchberg am Walde v roce 1621 jistotu prodloužení privilegia hrdelního práva díky císaři Ferdinandu II. V této souvislosti se potom letopočet 1743, kterým je označen východní sloup, jeví jako možný rok dokončení stavby. Šibenice – stejně jako pranýř ve městě Kirchberg am Walde byla především určena jako výstraha před pácháním násilí v okolí města.

Co se týká poprav uskutečněných na tomto popravním místě, jsou stávající znalosti poměrně chudé a určitě si do budoucna vyžádají další hodiny archívních výzkumů. Poslední a také jediná zdokumentovaná poprava u této šibenice se odehrála 14. listopadu 1776. Ubohým hříšníkem byl v tomto procesu nějaký Josef Stangel (či Stangl) z obce Haslau jižně od Heidenreichsteinu. Na zpáteční cestě z církevní poutě v Hoheneich nedaleko Gmündu kvůli neshodám v pohledu na jejich hospodářství utopil vlastní ženu – někde u jezu říčky Branau ji strčil do vody a „přidržel“. Po nedlouhém vyšetřování byl zatčen a posléze se k činu přiznal. Zda k tomu dopomohla mučidla, to se můžeme jen dohadovat. Odsouzen byl k jednomu z nejkrutějších trestů – lámání kolem. Provedení rozsudku byly přítomny stovky lidí a nebožák byl následně pohřben pravděpodobně někde v okolí šibenice, možná na pláni "GALGENFELD" pod šibeničním vrchem.

Všem zájemcům o právní historii doporučuji tuto šibenici k návštěvě. Je to krásná stavba, nikdo z naší badatelské skupiny nepociťoval žádnou „negativní“ energii, naopak, byli jsme návštěvou popravního místa nadšeni!

Autor + foto: Ing. Ivan Vokáč

Textové prameny:

-          Stefan Lefnaer, www.lefnaer.com, Erhaltene Richtstätten in Mitteleuropa

-          Internetový server www.kirchbergamwalde.at

-          Archiv autora.

TOPlist