Manželé Nymburští, (pan Nymburský je přímým potomkem Antonína Nymburského, píseckého popravčího mistra) mi laskavě poskytli krom informací i spoustu dat, o které se s Vámi rozhodně hodlám podělit. Jedna z úžasných věcí, které mi laskavě předložili k nahlédnutí je i originál deníku, chcete-li pamětí výše uvedeného mistra ostrého meče.

Jeho překlad, precizně zpracovaný spisovatelem PhDr. Práškem, který je zároveň i ředitelem píseckého muze a laskavě mě podaroval jedním výtiskem, zde nabízím v přepisu k přečtení.

Jedná se o nepříliš rozměrný svazek (11x18 cm) z obyčejného silně dřevitého papíru, s přívazky novějšího čistšího papíru. Celý svazek je neuměle svázán bílou nití. Kniha obsahuje 28 listů, přičemž všechny nejsou popsány. Antonín Nymburský používal hnědý inkoust a psal latinkou, pozdější jeho zápisky jsou ovšem psány černým inkoustem a v závěru jeho pamětí dokonce modrým kuličkovým perem. Přepis je proveden dle současného jazykového zvyku, včetně diakritiky znamének a interpunkcí. Editor ( pan Prášek) však zachoval styl jazyka a jména vojenských regimentů, které autor zapisoval tak, jak slyšel. V přepisech katova příjmení je důsledně uváděno Y, tedy Nymburský, ačkoliv originál užívá obě varianty. Ostatní příjmení uváděná v katových pamětech jsou zpravidla upravena do dnešní podoby, i když je kat Nymburský psal tak, jak je slyšel. Jediné, co dnešním žijícím potomkům rodiny Nymburských zbylo po jejich předkovi Antonínovi je zápisník, který si písecký kat vedl (připomeňme, že potomci Antonína Nymburského už dávno nebydlí v novodvorské katovně). Byl uchován v rodině, která se ho nechtěla vzdát, pouze ho v roce 1919 zapůjčila píseckému histografovi, prof. Augustu Sedláčkovi, který ho opsal a uložil v městském archivu v Písku. Dalším značně nedokonalým opisem se pokusili úředníci písecké radnice v roce 1935 o přesnější překlad. Když po zápisníku pátrali v roce 1960 zaměstnanci píseckého muzea, bylo jim rodinou Nymburských sděleno, že ho před několika lety spálili. Teprve po miléniu se podařilo editorovi těchto zápisků kontaktovat pana Jana Nymburského, tedy přímého pokračovatele rodu, z něhož pocházel kat Antonín. Od potomků píseckého kata se spisovatel PhDr. Prášek dověděl překvapivou zprávu, že zápisník píseckého kata je nadále uchováván v rodině. Zvěsti, které kolovaly o zničení jak zápisníku, tak popravčího meče Antonína Nymburského, jež šířili jeho předkové, vyložili tak, že si rodina přála, aby se jednou provždy přestalo jméno Nymburský spojovat s katovským povoláním. Jen díky Janu Nymburskému (narozen 1943) můžou čtenáři konečně nahlédnout do úplného a přesného přepisu zápisníku píseckého kata. Zde zveřejňuji jeho přepis s citacemi, ke kterým jsem dostal laskavé svolení od autora.

Zápis ze zasedání rady města Písku dne 20. července 1750 o přijetí Antonína Nymburského za zdejšího kata.

Antonín (L)imburský, Mistr popravní z královského města Tábora, poslušně písebně žádal aby do zdejšího Královského města za Mistra popravního přijatí. K tomu čili jemu pohodnice a při městě Habitací dána, pak jistý Štanc a Deputát vyvrhnutý byl. Na čež mimo P. Primátora a P. Otty snešeno, že pokudž Supplicant s tím co pohodný zdet požívá spokojený býti chce, sem za Mistra popravního se přijímá.

Tato knížka náleží mně. Antonínu Nymburskýmu, mistru ostrého meče. Poznamenání rozličných exekucí, co jsem vykonal.

Roku 1750 dne 14. Máje umřel můj milý otec Jan Nymburský, mistr ostrého meče čtyř královských měst pražských.

Roku 1756 pojal jsem si manželku mou, dne 18. Februari.

Roku 1757 dne 7. Januarii Pánbůh nám dal na svět dceru. Dáno jméno na křtu svatém Anna Mária. Narozena na znamení Panny.

Roku 1759 dne 17. Dubna Pánbůh nám dal na svět dceru. Dáno jméno na křtu svatém Maria.

Roku 1764 dne 28. Máje Pánbůh nám dal na svět syna. Dáno jméno na křtu svatém Jan Vojtěch. Narozený na znamení Bejka.

Roku 1767 dne 23. Februari Pánbůh nám dal na svět syna. Dáno jméno na křtu svatém Matěj Vojtěch. Narozený na znamení Střelce.

Roku 1770 dne 15. Augusti Pánbůh nám dal na svět dceru. Dáno jméno na křtu svatém Mária Anna. Narozena na znamení Blíženců.

Roku 1774 dne 10. Marci Pánbůh nám dal na svět dceru. Dáno jméno na křtu svatém Rozária. Narozena na znamení Střelce. Umřela. Toho roku 18. Marci umřela.

Roku 1775 dne 3. Octobris Pánbůh nám dal na svět dceru. Dáno jméno na křtu svatém Kateřina. Narozena na znamení Kozorožce. Roku 1776 dne 19. Januari umřela.

Roku 1777 dne 13. Marci Pánbůh nám dal na svět dceru. Dáno jméno na křtu svatém Jozefka. Narozena na znamení Střelce.

Roku 1771 dne 1. Octobri byl jsem přijatý za hospodáře dolejšího arestu v Písku.

Roku 1750 dne 7. Marci byl Žid Mendil Marek Kečil uškrcenej a upálenej v Praze a vyvedenej byl z Malý Strany.

Roku 1754 bylo pět vojáků oběšených, od rekementu Hilpurczhausin, v Písku.

Roku 1755 byli dva vojáci oběšeni, od rekementu Princturoh, v Písku.

Roku 1757 dne 16. Septembri byl vyvlečenej v hovězí kůži Pavel Hajnech a sťatej v Blatnej.

Roku 1761 dne 3. Aprili byl Jozef Kmucha vyveden, dva řemeny taženy a ruku uťatou a na pilíř přibitou, pak kolem lámaný a tělo do kola pletený a do povětří vyzvižený, že svou manželku zabil, v Horažďovicích.

Roku 1762 dne 5. Máje byl Jakub Finek mučenej ve Vodňanech.

Roku 1762 dne 12. Máje byl Matěj Kodat kolem lámaný a do kola pletený a do povětří vyzvižený v Písku.

Roku 1762 dne 19. Juli byl Ignácius Hininků mučenej ve Strakonicích.

Roku 1763 byl voják oběšený, od mladého Volfinpitla rekementu, v Písku Adam Hirš.

Roku 1764 byl voják Lorenc Sismund, od rekementu mladého Volfinpitla, sťatej v Písku.

Roku 1764 dne 4. Máje byl Jan Maršák uškrcenej a upálenej na Kašperských horách.

Roku 1764 dne 7. Novembri byl Vít Krupa mučenej po dva dni v Písku.

Roku 1765 dne 11. Septembris byl Václav Beran uškrcenej a upálenej v Mirovicích.

Roku 1766 dostal voják Josef Kukler pálenou šibenicí a vymrskanej, od rekementu mladého Volfinpitla, v Písku.

Roku 1767 dne 6. Februari byla Mariana Svečin mučena v Písku.

Roku 1767 dne 27. Februari dostal Josef Bruček pálenou šibenici a byl vymrskanej, od rekementu mladého Volfinpitla, v Písku.

Roku 1767 dne 17. Juli byl Kašpar Tiran a Karel Doman, vojáci, oběšeni, od rekementu mladého Volfinpitla, ve Strakonicích.

Roku 1769 dne 9. Juni Jan Tercián oběšený, od rekementu mladého Volfinpitla, v Písku.

Roku 1769 dne 24. Novembri byl Filip Prakuler v hovězí kůži vytažen a kolem lámán.

>> Dne 8.Octobris přijal jsem do služby Jakuba Kratochvíla roku 1771. <<

Za služby vybráno má

za střevíce dne 12. Octobru… 1R 15x (R = Rýnských, x = patrně grošů)

za přesky dne 6. Octobru… 13x

dne 17. Nov. na košili… 18x

dne 6. Decembri kůži na ka (!)… 1R 30x

dne 11. Decem. od střevíců… 24x

dne 11. Decem. od kalhot… 18x

dne 22. Decem. na punčochy… 8x

dne 6. Janua. na střevíc… 27x

dne 17. Februari na střevíce… 6x

dne 22. Februari do Budějovic… 12x

Febr. na barvu… 4x

Roku 1775 dne 17. Februari dostal Žid Šimon Bernard cejchy RBO v Písku.

Roku 1775 dne 4. Marci byla Dorota Burdová mučena v Písku.

Roku 1777 dne 10. Máje byl Matěj Papšík kolem lámaný v Písku a na kolo šibenice postavena.

Roku 1777 dne 16. Juli byl voják Matěj Šrothomer oběšený, od rekementu Tirham, ve Strakonicích.

Roku 1778 dne 12. Decembris byl voják Josef Čaba oběšený, od rekementu Princ Volfinpitla, v Písku.

Roku 1779 dne 30. Juli byl voják Josef Vartes sťatej, tělo na kolo, hlava na špic nastrčena a do povětří vyzdvižena, od rekementu Tirhajm, ve Strakonicích.

Roku 1781 dne 7. Februari Josef Šembera, Václav Sláma, Martin Šimša nebo Teofil byli oběšený a řetězama přituzeni v Písku.

Roku 1785 dne 20. Septembris dostal Antonín Kahuda na tváře 2 (šibenice) v Písku.

Roku 1785 dne 29….? dostal do na tváře 2 (šibenice) Mikoláš Lorant, od rekementu Březanvil, v Písku.

Roku 1795 dne 13. června v pánu zesnul můj milý otec Antonín Nymburský, mistr ostrého meče Královského města Písku. Jeho tělo počestně pochováno jest v Putimi při chrámu Páně svatého Vavřince.

Roku 1900 dne 22. července o půl jedenácté hodině večír zemřel náš milý bratr Václav Nymburský stár 48. Tělo jeho počestně pochováno jest v Putimi při chrámu Páně svatého Vavřince.

Roku 1902 dne 19. dubna o půl jedenácté hodině večír zemřela naše milá sestra Anna Nymburská, stará 51. Tělo její počestně pochováno jest při chrámu Páně sv. Trojice v Písku.

Roku 1907 dne 5. září o 9. hodině v sobotu ráno zemřela naše milá matka Marie Nymburská stará 79. Tělo její počestně pochováno jest při chrámu Páně svatého Vavřince v Putimi.

31. prosince 1932 zemřel Karel Nymburský, otec a švagr, stár 69 let. Pochován u sv. Vavřince v Putimi.

Dne 25. srpna 1969 večer v Plzni ve fak. nemocnici zemřel Jan Nymburský, stár 58 let. Pochován na hřbitově v Semicích 2. září 1969.

Dne 5. února 1973 v 6.30 ráno zemřela babička Rozalie Nymburská, manželka Karla, zemřelého 31.XII.1932. Zemřela po dlouhé nemoci, stáří 80 l., pochována je na hřbitově v Semicích. Téhož večera v 21.30 zemřela maminka a babička Marie Nymburská, manželka Jana, zemřelého 25.VIII.69. Zemřela náhle ve stáří 51 let. Pochována s babičkou (Rozálií) v jednom hrobě na hřbitově v Semicích.

Poslední zápis provedli: Nymburský Jan, Nymburský Václav.

Rekement Bota – pěší pluk č. 12 Botta.

Rekement Hilpurczhausin – pěší pluk č. 8 Hildburghausen.

Rekement Tirhan – pěší pluk č. 25 Thürheim.

Rekement Princ Turloh – pěší pluk č. 27 Durlach.

Rekement mladého Volfinpitla – pěší pluk č. 10 Wolffenbüttel jung.

Rekement Březanvil – pěší pluk č. 25 Brechainville.

(Pramen - Deník píseckého kata, PhDr. Prášek Jiří, Prácheňské muzeum v Písku, vydalo Město Písek, odbor kultury a cestovního ruchu 2004)

*Děkuji za laskavé svolení k citacím PhDr. Práškovi do píseckého muzea

*Lídě a Petrovi Nymburským za svolení ke zveřejnění

TOPlist