Aktuálně

Souhvězdí kata

Kniha, která Vás nenechá vydechnout...

více

dezolat (a) atlas tecka cz

Pohodnice v Lišném dvoře.

 

Těžko soudit.

Dohady, mýty, polopravdy, nepřesné a především nedostatečné informace, pramálo pramenů, žádná svědectví a mlčení archívů. Tak by se v kostce dala do nekonečna popisovat destinace, či stavení, kde pobývali kati, kteří byli do města Jindřichova Hradce povoláváni k popravám, či snad byli městem přímo v jeho držení. Ani historikové muzea v této věci nemají jasno a dá se lehce dedukovat, že by se musel stát asi zázrak, aby vnesl do otázky městské katovny nějaké to světlo poznání. Nabízejí se dohady o lokalizaci dvou domů, kde by …snad….možná…..kdysi..mohl kat přebývat. Poloha obou stavení přímo vybízí k podobné spekulaci, nicméně i když jsem předložil fotografie s pobídkou k zamyšlení, nedočkal jsem se byť jen úvahy. Nikdo nemá jistotu, zdali by tyto stavby mohly k podobnému účelu někdy sloužit, a stejně tak mi nikdo nepotvrdil, že tomu tak v minulosti nebylo.

Dokladováno však jest v archívu následovné: "Pod vrchy směrem k šibennému háji u Pejčochu stál domeček rasovský 1542 ("královského řemesla pohodných") v němž bydlíval i kat když do Hradce přišel. Pohodného měli koncem XVI věku vedle dvora Opitzova na Zárybničí (1742). Platili mu 6zl. a 4 strychy žita ročně. Roku1762 koupil ji dědičně Josef Hartl za 250 zl. Jeho syn Ignác se odstěhoval do Žirovnice roku 1765, odkud směnou přišel Jakub Krásl který si domek v roce 1771 cenil na 420 zl. Protože ho roku 1762 nově postavil. V roce 1794 přišel Josef K(r)ásl a za 2 roky se oženil s Annou Fiskalovou z Dolního Žďára. Jeho bratr Jakub přišel léta páně 1804 v podezření, že podporoval lupičskou bandu "na panské živě se pohodnici". Nic se však neprokázalo. Až v roce 1876 František Graszl dostal pozemek "u jam" při staré cestě do Políkna. Pozemek někdejší pohodnice se prodal za 1861 zl. i s okolními pozemky Ed.Hermanovi na škrobárnu roku 1893. Matriky nelžou a v nich se dále píše, že v letech 1648 – 1715 byl jindřichohradeckým katem jistý Kryštof Ler († 7. 12. 1718) a souběžně s ním i Václav Pauly (1690-1715). Jak tomu bylo přesněji, dokumenty neuvádí, nicméně je docela možné, že sloužili městu s přestávkami, nebo jejich původní profesí bylo pohodnictví a sami se zavázali v případě potřeby vykonat práci popravčího. Dost těžko se skutečné pravdy dopídit. O existenci nové pohodnice jsou však už důkazy mnohem věrohodnější a nabízí se nám tedy třetí stavení, kde mohli v minulosti kati přebývat. V případech, kdy si město drželo pohodného a k popravám si zvalo kata odjinud, bylo nad slunce jasné, že ras měl kata před popravou ubytovat ve své pohodnici. Mohl to být Jan Erneker (1710-1735), nebo Vavřinec Fischer (1760-1786), či Jakub Grasel (1765-1794), nebo Josef Krasser – dost možná zkomolenina příjmení Grasel(1773-1814). Tohle jsou jména pohodných, kteří ještě mohli nějakým způsobem přijít v Hradci do styku s katem. Pak už zbývají jen jména lidí, kteří se po zrušení veřejných poprav a převedení trestů smrti za zdi věznic větších měst, zabývali pouze pohodnictvím. V rasovně pod Lišným dvorem to mohli být: před rokem 1822 Matěj Krasl - opět až zarážející podoba jmen (* před 1780), N. Rintský (1805-1825), Jakub Hess - okolo roku 1826 (*1780), Jan Bitzenhamer (*10. 10. 1790 - † 1860) a Jan Eder (*26. 5. 1821 – 1889). Pohodnice stála a stojí pod Rybnickým předměstím v části katastru města, kterému se říká Lišný dvůr, přesněji v jeho jihozápadní části. Dům stojí dodnes, je perfektně udržovaný, v krásném prostředí, bohužel však je pro veřejnost nepřístupný a v době mé návštěvy (7/2014) na zvonek nikdo nereagoval. Cedulka s obrázkem jistého psího plemene mi byla dostatečným varováním, takže jsem se o vstup na pozemek raději ani nepokoušel. K tomu, aby si laskavý čtenář utvořil obrázek, musí postačit těch pár fotografií, které se mi podařilo ukořistit.

Pramen: Jan Vyhlídka – Lexikon nedotknutelných, list 496 (Sperat 2013)

                arch. Výzkumy v JČ 22/2009 Daniel Kovář, list 202 (Muzeum Č. Budějovice)

                Muzeum Jindřichohradecka

Za upřesnění informací z Jindřichohradecka a Cetorazi děkuji panu Hauzrovi.

Foto: Autor a www.mapy.cz

TOPlist